ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2564 ข่าว 28/06/22
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) เม.ย - พ.ค. ข่าว 28/06/22
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน (สขร.1) ต.ค.-ก.พ. ข่าว 28/06/22
4 ประกาศผลผู้ชนะ - ประกาศประกวดราคา ข่าว 28/06/22
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าว 23/06/22
6 รายงานผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ข่าว 23/06/22
7 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 ข่าว 23/06/22
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าว 14/06/22
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ข่าว 02/06/22
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าว 18/04/22
รูปภาพข่าว
รายงานงบการเงินเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบการเงินเดือน มีนาคม 2565
รายงานงบกานเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบการเงินเดือน ตุลาคม 2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม