ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา สังกัด สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 29/03/21
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าว 15/02/21
13 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าว 11/01/21
14 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต ข่าว 21/12/20
15 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่2) ข่าว 21/12/20
16 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่1) ข่าว 21/12/20
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าว 14/12/20
18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 07/12/20
19 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
20 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม