ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
22 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
23 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
24 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าว 12/11/20
25 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 ข่าว 12/11/20
26 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา เลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 ข่าว 03/11/20
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.๓ โดยวิธีคัดเลือก ข่าว 27/10/20
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 14/10/20
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 09/10/20
30 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 ข่าว 09/10/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม