ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รองชนะเลิศอันดับ 2การคัดลายมือจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ข่าว 19/09/21
2 ประชุมผู้ปกครองรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ข่าว 19/09/21
3 เหรียญทอง "โครงงานการหาความยาวเส้นทแยงมุมรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า" ข่าว 17/09/21
4 เหรียญทอง "โครงงานเครื่องส่งสัญญาณป้องกันการหลับในจากชีพจร" ข่าว 17/09/21
5 เหรียญเงิน "โครงงานไบโอแบตเตอรี่จากแบคทีเรียในโคลน" ข่าว 17/09/21
6 เหรียญทองแดง "โครงงานเครื่องปอกมะพร้าวถอดเสื้อ" ข่าว 17/09/21
7 เหรียญเงิน "โครงงานแอปพลิเคชั่นสุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี" ข่าว 17/09/21
8 เหรียญเงิน "โครงงานศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยจากการเจริญเติบโตของต้นหอมแดง" ข่าว 17/09/21
9 เหรียญทองแดง "โครงงานการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากกากชาและกากกาแฟ" ข่าว 17/09/21
10 เหรียญทอง "โครงงานถังขยะสำหรับผู้ติดเชื้อ (Home Isolation Bin) ข่าว 17/09/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม