ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565 ข่าว 29/04/22
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนบางบัวทอง ข่าว 29/04/22
3 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 28/04/22
4 ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ครั้งที่ 2/2565 ข่าว 28/04/22
5 สพม.นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองศุภรินทร์ พรมรินทร์ เนื่องในโอกาสได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ข่าว 20/04/22
6 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ครั้งที่ 3 /2565 ข่าว 20/04/22
7 ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2565 ข่าว 08/04/22
8 ประชาสัมพันธ์การยื่่นความจำนงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2565 (กรณีนักเรียนยังไม่มีที่เรียน) ข่าว 16/03/22
9 ผู้อำนวยการเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1 - 4 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 15/03/22
10 สรุปข้อมูลการรับสมัครนักเรียนในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เพื่อสอบเข้าระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2565 สังกัด สพม.นนทบุรี ข่าว 11/03/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม