ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ด.ช.ชณากร แซ่หลิ่ม นร.ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี คว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด ข่าว 27/06/22
2 สพม.นนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 24 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ข่าว 24/06/22
3 สพม.นนทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) ในวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ข่าว 23/06/22
4 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหา “สารานุกรมไทย” ระดับชั้น ม.ต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ข่าว 23/06/22
5 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพม.นนทบุรี ร่วมต้อนรับ รองเลขาฯ กพฐ. และ รองอธิบดีกรมอนามัย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี ข่าว 21/06/22
6 อบรมการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ AL ตามโครงการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว 16/06/22
7 การเข้าร่วมการนิเทศห้องเรียนตามแนวทาง Lesson Study GROUPS Model ภาคเรียนที่ 2/2564 เกียรติบัตร 15/06/22
8 คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ ข่าว 09/06/22
9 คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร ข่าว 09/06/22
10 คู่มือปฏิบัติงานนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ข่าว 01/06/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม