ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ ข่าว 28/06/22
2 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 ข่าว 17/05/22
3 ประกาศเจตนารมณ์ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สพม.นนทบุรี ข่าว 16/11/21
4 ข้อมูลที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ข่าว 28/09/21
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี ข่าว 20/07/21
6 แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563 ข่าว 19/07/21
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข่าว 18/07/21
8 คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office สพม.นนทบุรี ข่าว 12/07/21
9 คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ สพม.นนทบุรี ข่าว 12/07/21
10 คู่มือการให้บริการการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน สพม.นนทบุรี ข่าว 12/07/21
รูปภาพข่าว
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ สพม.นนทบุรี
แบบสรุปความพึงพอใจการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ สพม.นนทบุรี
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม