ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เกียรติคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าว 23/09/22
2 ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ข่าว 14/09/22
3 ประกาศผลรางวัลกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ข่าว 02/09/22
4 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2565 ข่าว 02/09/22
5 ประกาศรายชื่อคุณครูที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ข่าว 25/08/22
6 เกียรติบัตรโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565 ข่าว 24/08/22
7 การประกาศเจตจำนงสุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประกาศมาตรการ ข่าว 08/07/22
8 การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี 2565 ข่าว 08/07/22
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข่าว 08/07/22
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ข่าว 07/07/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม