ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข่าว 13/08/21
2 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ข่าว 13/08/21
3 ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 12/08/21
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าว 11/08/21
5 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข่าว 11/08/21
6 ประกาศมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ข่าว 11/08/21
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข่าว 10/08/21
8 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าว 10/08/21
9 ประกาศผลและดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลงานกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี2564 ข่าว 03/08/21
10 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปี 2564 ข่าว 14/07/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม