ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ข่าว 11/08/21
2 คู่มือ การเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ข่าว 16/07/21
3 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าว 16/07/21
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าว 16/07/21
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข่าว 16/07/21
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าว 16/07/21
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ข่าว 16/07/21
8 คู่มือ บัญชีถือจ่าย-ระบบจ่ายตรง ข่าว 16/07/21
9 คู่มือเงินเดือนลูกจ้างประจำ ข่าว 16/07/21
10 คู่มือ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ข่าว 16/07/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม