ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ข่าว 17/10/21
2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีน ข่าว 15/10/21
3 การประเมินเพื่อขอเลื่อนการมีวิทยฐานะชำนาญการ ข่าว 14/10/21
4 การประชุมการจัดทำงานสารบรรณออนไลน์ ข่าว 14/10/21
5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เข้ารับวัคซีน เข็มที่ 1 ข่าว 14/10/21
6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 153 คน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ข่าว 12/10/21
7 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนุชา เฟื่องศรี ที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ข่าว 08/10/21
8 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน ข่าว 07/10/21
9 ขอขอบคุณ “เทศบาลเมืองเสนา” ที่ช่วยป้องกันสถานการณ์อุทกภัย ข่าว 07/10/21
10 ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันอุทกภัย ข่าว 04/10/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม