ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ข่าว 06/05/22
2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 28/03/22
3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าว 01/03/22
4 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตามการรับนักเรียนฯ ข่าว 15/02/22
5 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 19 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ณ 17 มกราคม 2565) ข่าว 10/01/22
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 13/12/21
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 13/12/21
8 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ข่าว 05/08/21
9 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย และแผนดำเนินงาน การดูแล (Safety school) และคุ้มของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ข่าว 18/06/21
10 ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 ข่าว 28/05/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม