ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก IJSO ครั้งที่ 19 ข่าว 10/01/22
2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 13/12/21
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 13/12/21
4 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ที่อยู่ในเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 ข่าว 05/08/21
5 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย และแผนดำเนินงาน การดูแล (Safety school) และคุ้มของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ข่าว 18/06/21
6 ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 ข่าว 28/05/21
7 ประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน) ปีการศึกษา 2564 ข่าว 28/05/21
8 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง ตามประกาศ สพฐ.วันที่ 29 เมษายน 2564) ข่าว 22/04/21
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าว 02/04/21
10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปีการศึกษา 2564 ข่าว 22/03/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม