ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขอแสดงความยินดีกับ ครูในสังกัด สพม.นนทบุรี กับผลการคัดเลือกสื่อ YouTube ดีเด่น ข่าว 21/09/22
2 ขอแสดงความยินดีกับ ครูในสังกัด สพม.นนทบุรี นางกานต์นารี ธรรมครบุรี และ นางสาวอังสณา น้ำทอง ข่าว 10/09/22
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม "โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ข่าว 24/08/22
4 ขอแสดงความยินดีกับ นายชรัมภ์ เพชรมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เข้ารับโล่กับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ข่าว 23/08/22
5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ข่าว 31/07/22
6 คู่มือนิเทศการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว 20/04/22
7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าว 20/04/22
8 การนิเทศห้องเรียนด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัล (DPLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข่าว 14/04/22
9 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ข่าว 23/01/22
10 แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายวัชรพงษ์ อักษรดี ข่าว 23/01/22
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม