เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:49:14ดาวน์โหลด
2ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:14:24ดาวน์โหลด
3ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:55ดาวน์โหลด
4ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:30ดาวน์โหลด
5ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:06ดาวน์โหลด
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:01:28ดาวน์โหลด
7ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 มิถุนายน 2564 เวลา 15:25:26ดาวน์โหลด
8ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:45:37ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:14:19ดาวน์โหลด
10ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13:59ดาวน์โหลด