เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:45:37ดาวน์โหลด
2ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:14:19ดาวน์โหลด
3ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13:59ดาวน์โหลด
4ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13:43ดาวน์โหลด
5ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:28ดาวน์โหลด
6ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:41:08ดาวน์โหลด
7ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564 เวลา 09:19:03ดาวน์โหลด
8ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ 2564)22 เมษายน 2564 เวลา 09:18:10ดาวน์โหลด
9ประกาศข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม22 เมษายน 2564 เวลา 09:16:45ดาวน์โหลด
10ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564 เวลา 09:51:12ดาวน์โหลด