เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
11ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:11ดาวน์โหลด
12ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:03ดาวน์โหลด
13ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:32:54ดาวน์โหลด
14ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:32:35ดาวน์โหลด
15ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:32:23ดาวน์โหลด
16ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:32:11ดาวน์โหลด
17ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 มีนาคม 2565 เวลา 14:14:14ดาวน์โหลด
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ของ สพม.นบ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๑ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14 มีนาคม 2565 เวลา 14:47:55ดาวน์โหลด
19ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนของสพม.นบ จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)2 มีนาคม 2565 เวลา 11:50:28ดาวน์โหลด
20ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:17:16ดาวน์โหลด