เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 25 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
241ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 3 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 สิงหาคม 2563 เวลา 17:44:54ดาวน์โหลด
242ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563 เวลา 19:14:46ดาวน์โหลด
243ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 สิงหาคม 2563 เวลา 17:12:51ดาวน์โหลด
244ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2563 เวลา 19:07:47ดาวน์โหลด
245ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 2 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 สิงหาคม 2563 เวลา 18:12:00ดาวน์โหลด
246ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 สิงหาคม 2563 เวลา 18:09:33ดาวน์โหลด
247ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์โครงการ (กลุ่มนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:35:31ดาวน์โหลด
248ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ (กลุ่มนิเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:34:41ดาวน์โหลด
249ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:33:15ดาวน์โหลด
250ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:49ดาวน์โหลด