เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 26 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
251ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:39ดาวน์โหลด
252ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:32ดาวน์โหลด
253ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:52ดาวน์โหลด
254ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:15ดาวน์โหลด
255ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50:16ดาวน์โหลด
256ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:45:30ดาวน์โหลด
257ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่น DVD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:44:12ดาวน์โหลด
258ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:42:40ดาวน์โหลด
259ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256322 สิงหาคม 2563 เวลา 09:22:05ดาวน์โหลด
260ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)20 สิงหาคม 2563 เวลา 18:25:47ดาวน์โหลด