เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 27 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
261ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:44ดาวน์โหลด
262ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:38:28ดาวน์โหลด
263ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:53ดาวน์โหลด
264ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:30ดาวน์โหลด
265ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 สิงหาคม 2563 เวลา 16:37:07ดาวน์โหลด
266ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:07:01ดาวน์โหลด
267ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของ สพม.๓ (จำนวน ๒๐ โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563 เวลา 17:53:15ดาวน์โหลด
268ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)14 สิงหาคม 2563 เวลา 17:29:04ดาวน์โหลด
269ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 25634 สิงหาคม 2563 เวลา 14:19:24ดาวน์โหลด
270ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของสพม.3(จำนวน 20 โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)3 สิงหาคม 2563 เวลา 17:21:02ดาวน์โหลด