เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 28 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
271ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:26:39ดาวน์โหลด
272ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ 2563)23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:44:38ดาวน์โหลด
273เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สพม.322 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:40:25ดาวน์โหลด
274เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:46:08ดาวน์โหลด
275เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256317 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:45:40ดาวน์โหลด
276ยกเลิกประกาศ เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:26ดาวน์โหลด
277รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:32ดาวน์โหลด
278ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - เมษายน พ.ศ 2563)2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:03ดาวน์โหลด
279รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 25632 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:25ดาวน์โหลด
280ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ 2562)2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:13:12ดาวน์โหลด