เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 29 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
281ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:18:21ดาวน์โหลด
282ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:32:12ดาวน์โหลด
283รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256219 มิถุนายน 2563 เวลา 15:41:20ดาวน์โหลด
284แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319 มิถุนายน 2563 เวลา 15:01:40ดาวน์โหลด
285ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.25638 มิถุนายน 2563 เวลา 09:22:56ดาวน์โหลด
286ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 25632 มิถุนายน 2563 เวลา 10:33:01ดาวน์โหลด
287ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.25632 มิถุนายน 2563 เวลา 10:32:08ดาวน์โหลด
288ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30:39ดาวน์โหลด
289ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2563 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09:44:18ดาวน์โหลด
290ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09:43:40ดาวน์โหลด