เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
21ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2565 เวลา 15:33:52ดาวน์โหลด
22ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2565 เวลา 15:33:41ดาวน์โหลด
23ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2565 เวลา 15:33:29ดาวน์โหลด
24ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256512 มกราคม 2565 เวลา 16:56:51ดาวน์โหลด
25ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก5 มกราคม 2565 เวลา 16:07:27ดาวน์โหลด
26ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 มกราคม 2565 เวลา 16:06:50ดาวน์โหลด
27ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2564 เวลา 13:28:02ดาวน์โหลด
28ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27:46ดาวน์โหลด
29ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ธันวาคม 2564 เวลา 13:27:26ดาวน์โหลด
30ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:02:09ดาวน์โหลด