เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 30 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
291ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09:40:36ดาวน์โหลด
292เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631 มิถุนายน 2563 เวลา 17:18:05ดาวน์โหลด
293ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสพม.3 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:48:11ดาวน์โหลด
294รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 256321 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:25:43ดาวน์โหลด
295รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256321 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:23:33ดาวน์โหลด
296ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:45:02ดาวน์โหลด
297ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 12 หน่วย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี7 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:40:40ดาวน์โหลด
298การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 318ค. โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"28 มกราคม 2563 เวลา 10:19:02ดาวน์โหลด
299แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256324 มกราคม 2563 เวลา 09:39:22ดาวน์โหลด
300ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 ธันวาคม 2562 เวลา 14:44:44ดาวน์โหลด