เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
31ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2564 เวลา 09:53:25ดาวน์โหลด
32ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:09:05ดาวน์โหลด
33ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:08:43ดาวน์โหลด
34ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:49:35ดาวน์โหลด
35ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:42:19ดาวน์โหลด
36ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:42:06ดาวน์โหลด
37ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:25:20ดาวน์โหลด
38ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:53:43ดาวน์โหลด
39ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:53:31ดาวน์โหลด
40ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:53:21ดาวน์โหลด