เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
41ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564 เวลา 15:16:28ดาวน์โหลด
42ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2564 เวลา 15:16:20ดาวน์โหลด
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานของ สพม.นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 กันยายน 2564 เวลา 17:46:52ดาวน์โหลด
44ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 15:33:02ดาวน์โหลด
45ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 15:32:44ดาวน์โหลด
46ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 15:31:48ดาวน์โหลด
47ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 10:21:20ดาวน์โหลด
48ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 10:21:11ดาวน์โหลด
49ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2564 เวลา 10:21:02ดาวน์โหลด
50ประกาศประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2564 เวลา 15:13:06ดาวน์โหลด