เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
51ประกาศประกวดราคาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.นบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 กันยายน 2564 เวลา 15:13:06ดาวน์โหลด
52ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564 เวลา 17:15:10ดาวน์โหลด
53ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564 เวลา 17:14:56ดาวน์โหลด
54ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2564 เวลา 17:14:26ดาวน์โหลด
55ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564 เวลา 17:13:25ดาวน์โหลด
56ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2564 เวลา 17:12:54ดาวน์โหลด
57ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๓ โรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก1 กันยายน 2564 เวลา 17:08:53ดาวน์โหลด
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพม.อย) โดยวิธีคัดเลือก31 สิงหาคม 2564 เวลา 16:13:32ดาวน์โหลด
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564 เวลา 16:11:42ดาวน์โหลด
60ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้าง เดินระบบไฟฟ้า สพม.นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 สิงหาคม 2564 เวลา 16:10:08ดาวน์โหลด