เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
61ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:44:07ดาวน์โหลด
62ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:40:44ดาวน์โหลด
63ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 สิงหาคม 2564 เวลา 13:40:27ดาวน์โหลด
64ประกาศการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ เลขที่ 6/256423 สิงหาคม 2564 เวลา 15:44:33ดาวน์โหลด
65การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีคัดเลือก20 สิงหาคม 2564 เวลา 16:29:21ดาวน์โหลด
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก20 สิงหาคม 2564 เวลา 16:25:42ดาวน์โหลด
67ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 สิงหาคม 2564 เวลา 17:23:32ดาวน์โหลด
68ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 สิงหาคม 2564 เวลา 16:53:37ดาวน์โหลด
69ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 สิงหาคม 2564 เวลา 16:53:17ดาวน์โหลด
70ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:49:14ดาวน์โหลด