เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
71ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:14:24ดาวน์โหลด
72ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:55ดาวน์โหลด
73ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:30ดาวน์โหลด
74ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:13:06ดาวน์โหลด
75ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:01:28ดาวน์โหลด
76ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 มิถุนายน 2564 เวลา 15:25:26ดาวน์โหลด
77ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:45:37ดาวน์โหลด
78ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:14:19ดาวน์โหลด
79ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13:59ดาวน์โหลด
80ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2564 เวลา 14:13:43ดาวน์โหลด