เข้าสู่ระบบ  ออกจากระบบ

การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 31 หน้า
ลำดับ หัวข้อ ว/ด/ป บันทึกข้อมูล เอกสารแนบ ลบ
1ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:34:16ดาวน์โหลด
2ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:34:06ดาวน์โหลด
3ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:33:55ดาวน์โหลด
4ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี26 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:58:00ดาวน์โหลด
5ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:50:37ดาวน์โหลด
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจัดสรรกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัด สพม.นบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:20:58ดาวน์โหลด
7ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ28 เมษายน 2565 เวลา 15:46:33ดาวน์โหลด
8ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:28ดาวน์โหลด
9ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:19ดาวน์โหลด
10ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2565 เวลา 15:33:11ดาวน์โหลด